تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت نیروگاه و تولید برق

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۹۷۸۸ http://nirooparse.com info@nirooparse.com تهران خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان برزیل غربی، شماره ۱۲۰
توضیحات
نام سمت

مجیدرضا ضیایی

مدیر عامل

فریبرز ثقفی

رئیس هیئت مدیره

محمدتقی چراغی

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمدرضا علائی طالقانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18