سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارزشگذاری شرکتها، پرتفوگردانی و سبدگردانی، بازارگردانی سهام شرکتها، عرضه سهام شرکتها، ارزیابیهای مالی و اقتصادی، مدیریت و کارگزاری تامین مالی، عرضه کالا و خدمات در بورس و … مستقیما و یا با همکاری موثر شرکت آتی نگر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
https://www.ansi.co info@ansi.co تهران- خیابان ولیعصر- خیابان بزرگمهر- پلاک ۱۶- طبقه چهارم - واحد ۴۰۹
توضیحات
نام سمت

علیرضا کنعانی

مدیر عامل

محمد رضا شجاع الدینی

رئیس هیئت مدیره

همایون شیخ الاسلامی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا کنعانی

عضو هیئت مدیره

سید رضا موسوی

عضو هیئت مدیره

سید فرشید معصومی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2