داده ورزی فرادیس البرز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۵۹۱۰ http://www.faradis.net info@faradis.com تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میدان ونک،خیابان خلیل زاده، پلاک 20
توضیحات
نام سمت

نوذر صوفی لو

مدیر عامل

عبدالرضا شاکری

رئیس هیئت مدیره

امیرحسین فتاحی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید محمدی

عضو هیئت مدیره

علی سیفی

عضو هیئت مدیره

بهرام نجفلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10