پتروشیمی جم (هلدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳,۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث، راه‌اندازي و بهره‌برداري کارخانجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش صدور محصولات پتروشيمي، ذخيره و صادرات و تبديل کليه مواد پتروشيمي و پتروشيميايي و فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات ذيربط آنها و انجام کليه فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي بازرگاني، فني و مهندسي که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مربوط به عمليات مذکور مي‌باشد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۴۵۴۵ http://www.jpcomplex.ir/ info@jpcomplex.com تهران، خیابان ولیعصر، میدان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27
توضیحات
نام سمت

محمدرضا سعيدي

مدیر عامل

رضا اميري

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا سعيدي

نایب رئیس هیئت مدیره

مرضیه طهماسبی

عضو هیئت مدیره

محمدحسين پاشنه طلا

عضو هیئت مدیره

علی اکبر مشتاقی

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 پتروشميران (هولدينگ)
ردیف نام شرکت
2 پلی پروپلین جم

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12

خبر های این شرکت