کارتن ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۸۲,۲۵۰
خدمات و محصولات

تولید کننده انواع کارتن و ورق کنگره ای

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۶۲۸۸۹۳ http://www.irancarton.ir/ تهران - جاده قديم كرج - پشت کارخانه شیر پاستوریزه ـ ابتدای بلوار الغدیر ـ کوچه سپید رود ـ شرکت کارتن ایران.
توضیحات
نام سمت

امير حسين اسماعيل پور

مدیر عامل

آرام رشيدي

رئیس هیئت مدیره

 سيد محمد کاظمي

نایب رئیس هیئت مدیره

امير حسين اسماعيل پور

عضو هیئت مدیره

حسن دويران

عضو هیئت مدیره

علي مهرپور لايقي

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین حقوقی 36.26
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 سرمایه گذاری تدبیر حقوقی 12.76

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2