تامین مسکن جوانان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه مباشرت و مشارکت ( حقوقي و مدني ) و سرمايه گذاري در بخش مسکن و توسعه شهري در چارچوب و به منظور تحقق اهداف و موضوع شرکت سرمايه گذاري و ساختمان ايران ( سهامي عام ) و به ويژه ساخت مسکن براي جوانان و زوجهاي جوان به شرح ذيل مي باشد : الف - مديريت طراحي ، مباشرت و مشارکت در ايجاد مجتمع مسکوني ، اداري و تجاري و ايجاد تاسيسات زير بنايي شهري در داخل يا خارج از کشور ب - مديريت ، طراحي ، مباشرت در بازسازي و عمران بافتهاي شهري ، احداث شهرها و شهرکها در داخل يا خارج از کشور ج - تحصيل وام و اعتبار از سيستم بانکي و موسسات مالي و اعتباري داخل يا خارج از کشور در راستاي تحقق موضوع و اهداف شرکت د - تهيه و خريد و فروش مصالح و لوازم ساختماني و تاسيسات لوازم منزل مورد نياز براي مبله کردن واحدهاي در دست ساخت و اجرا و مبادرت به امر صادرات و و اردات کالاها و خدمات فني و مهندسي و - خريد و فروش سهام ساير شرکتها و مشارکت حقوقي يا مدني در ساير موسسات و شرکتها و طرحها و پروژه ها و نيز تاسيس يا مشارکت در تاسيس شرکتها و موسسات ديگر در راستاي تحقق اهداف شرکت ر - انجام کليه عمليات فني ، مالي ، مهندسي و بازرگاني و از جمله انجام کليه فعاليتهاي صدور خدمات فني و مهندسي بطور مستقيم يا غير مستقيم جهت توسعه و پيشرفت موضوع شرکت مي باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۱۳۳۴۸۱ http://www.icic.ir t.m.javanan@gmail.com تهران - سعادت آباد - ميدان کاج - خيابان سرو غربي - پلاک 23 - ساختمان طلائي - طبقه چهارم - واحد 10
توضیحات
نام سمت

مجتبي دلخوني

مدیر عامل

حسن پور فرج قاجاري

رئیس هیئت مدیره

امير حسين احمد زاده نامدار

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان صادقي

عضو هیئت مدیره

نصرتعلي متين فر

عضو هیئت مدیره

آقاي مجتبي دلخوني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1