بیمه سینا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

بیمه های اشخاص ، مسئولیت ، مهندسی وخاص ، اتومبیل ، باربری و وجوه ، آتش سوزی ، زندگی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۸۰۷-۰۲۱ http://www.sinainsurance.com/ تهران ،میرداماد ، بعد از نفت شمالی ، پلاک 225 ، ساختمان بیمه سینا
توضیحات
نام پرسنل سمت

رضا جعفری

مدیرعامل
 امیررضا خسروی رئیس هیات مدیره
رضا جعفری نائب رئیس هیات مدیره
احمد جوادی پور عضو هیئت مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 موسسه بنیاد علوی حقوقی 35
2 مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا حقوقی 17.99
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری فرهنگیان حقوقی 9.19

صورت مالی

Screenshot

خبر های این شرکت