پتروشیمی شازند

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۰۶۴,۰۰۰
خدمات و محصولات

توسعه صنایع پتروشیمی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۲۱۲۰ http://www.arpc.ir/ تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان تابان غربی، شماره 68
توضیحات
نام سمت

ابراهيم ولدخاني

مدیر عامل

سعید خدامرادی

رئیس هیئت مدیره

حسين صفري

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهيم ولدخاني

عضو هیئت مدیره

شهاب الدين عزيزي خادم

عضو هیئت مدیره

 محمدحسن حسيني خامنه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

34

خبر های این شرکت