پتروشیمی مارون (هولدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

محصولات پلیمری وشیمیایی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۶۷۵۹۸۱۴ http://www.mpc.ir/ security@mpc.ir تهران- شهرک غرب- میدان صنعت- خیابان سیف- کوچه هفدهم- پلاک 2 کد پستی : 1466883855
توضیحات
نام سمت
عبدالمجید محمدی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
مصطفی امید قائمی

رئیس هیئت مدیره

خسرو عباس نژاد

نائب رئیس هیات مدیره

رضا مهدوی پور

عضو هیئت مدیره

مجتبی بصیری

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی