خدمات ارزی و صرافی اقتصادنوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۴۶۱۳۰۰۷ تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش خیابان برادران شریفی
توضیحات
نام سمت

پرویز ساویزی

مدیر عامل

علیرضا مولائی

رئیس هیئت مدیره

سید محمدسعید خلیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

داود قاسم پور دیزجی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5