زرین پخش بهشهر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام معاملات و خرید و فروش و پخش هر نوع کالا

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۰۷۴۰۸۳ http://zarinpbc.com تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پلاک 172، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

حسن نقوی

مدیر عامل

جلال کوثری

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن نقوی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا خاتمی

عضو هیئت مدیره

علی فرشیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8