ترابری و حمل و نقل به پخش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بسته بندی، توزیع و فروش انواع کالا، حمل و نقل جاده ای ، واردات و صادرات، اخذ نمایندگی انحصاری کالا، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، بانک ها و موسسات اقتصادی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۰۴۷۰۲۰ تهران-بلوار استاد معین پلاک 172
توضیحات
نام سمت

فرشید هاشمی بختیار

مدیر عامل

وحید آقارضی

رئیس هیئت مدیره

فرشید هاشمی بختیار

نایب رئیس هیئت مدیره

مجبوبه مرادلو آزاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

26