بانک ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بانکداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۱۵۵۶ http://www.bankmellat.ir info@bankmellat.ir تهران، خیابان دماوند، بعد از چهارراه آیت، روبروی ایستگاه BRT آیت، پلاک ۴۸۴
توضیحات
نام سمت

محمد بيگدلي

مدیر عامل

حسن روستا

رئیس هیئت مدیره

عليرضا لگزايي

نایب رئیس هیئت مدیره

حميد تاجيک باغخواص

عضو هیئت مدیره

محمد بيگدلي

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 دولت جمهوری اسلامی ایران حقوقی 16.99
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 سرمایه گذاری صبا تامین حقوقی 7.31

شرکت های زیرمجموعه

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت