بیمه البرز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعاليتهاي اصلي: ارائه خدمات مستقيم بيمه اي در رشته هاي زندگي و غير زندگي ، اخذ پوشش هاي اتکائي از داخل و خارج از کشور، پذيرش بيمه هاي اتکائي از بيمه هاي داخلي و خارجي، سرمايه گذاري از محل سرمايه،ذخائرفني و اندوخته هاي قانوني

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۸۰۳۸۲۱-۸۸۹۰۳۲۰۰ http://www.alborzinsurance.ir/ info@bimehalborz.ir تهران- خيابان شريعتي، بالاتر از خيابان شهيد وحيد دستگردي(ظفر)، نبش كوچه آبان ، شماره ۱۳۲۰
توضیحات
محسن پورکیانی مدیرعامل
محسن پورکیانی نایب رییس هیئت مدیره
حمیدرضا توسلی عضو هیئت مدیره
مجید علی پناهی رییس هیئت مدیره
مجید نادری عضو هیئت مدیره
   

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1

خبر های این شرکت