ابنیه گسترکارآفرین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه‌گذاری، مشارکت، ساخت، انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی پیمانکاری انواع ساختمان‌ها و شهرک‌های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، در داخل و خارج از کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۴۱۸۹۲۹ http://www.karafarininvest.com/ تهران- آصف- خیابان شهید مردانی- خیابان شهید بهزادی- پلاک 53- طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

محمدعلی فروهش

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عطاالله آیت اللهی

رئیس هیئت مدیره

احمدعلی کشوادی

نایب رئیس هیئت مدیره

افشین کریمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13