سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۸۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

در 5 بخش سرمایه گذاری، خدمات فنی مهندسی، شیمیایی، لوله سازی، دوده، شرکت های غیر مدیریتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۹۳۸۴۹ https://www.piicgroup.com info@piicgroup.com تهران، سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)، خیابان شهید جهانبخش (سوم)، پلاک ۱۴
توضیحات
نام سمت

علي علامه راد

مدیر عامل

حسين صفري

رئیس هیئت مدیره

علي علامه راد

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد مصطفي فيض اردکاني

عضو هیئت مدیره

حميد رضا حقيقت پژوه کارگر

عضو هیئت مدیره

عبدالرضا حبيبي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت