بیمه کارآفرین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بیمه مسئولیت ، آتش سوزی ، اتومبیل ، مهندسی ، اشخاص ، طرح های خاص ، عمرو سرمایه گذاری ، باربری کالا، اتکایی ،طرح تدبیر .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۲۵۶۳۰۰۰-۰۲۱ http://www.karafarin-insurance.ir/ info@karafarin-insurance.ir تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
توضیحات
نام سمت

علی آزاد

عضو هیات مدیره

محمد احمدی

نائب رییس هیات مدیره

محمد حیدری

مدیرعامل

غلامعلی غلامی

عضو هیات مدیره

نادر حسن زاده

عضو هیات مدیره

عزیزالله مصلح آبادی

رییس هیات مدیره
مهدی سیف علیشاهی عضو هیات مدیره
حمید تهرانفر عضو هیات مدیره

 

صورت مالی

بیمه نوین