بیمه کارآفرین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

بیمه مسئولیت ، آتش سوزی ، اتومبیل ، مهندسی ، اشخاص ، طرح های خاص ، عمرو سرمایه گذاری ، باربری کالا، اتکایی ،طرح تدبیر .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۲۵۶۳۰۰۰-۰۲۱ http://www.karafarin-insurance.ir/ info@karafarin-insurance.ir تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هفدهم، شماره 5
توضیحات
نام سمت

علی آزاد

عضو هیئت مدیره

محمد احمدی

نائب رئیس هیأت مدیره

عبدالمحمود ضرابی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

غلامعلی غلامی

عضو هیأت مدیره

نادر حسن زاده

عضو هیأت مدیره

عزیزالله مصلح آبادی

رییس هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot