آسان پرداخت پرشین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۶۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

واردات و صادرات کليه کالاهاي مجاز، اقدام اخذ هر گونه تسهيلات ارزي و ريالي از بانکها در پيشبرد اهداف شرکت ، طرح و اجراي پروژه هاي توليدي و صنعتي و عمراني و کليه خدمات پروژه هاي IT ، مکانيزاسيون ارايه کليه خدمات پرداخت psp و عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان هاي دولتي و خصوصي ودر صورت نياز اخذ مجوز ار مراجع ذي صلاح

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۳۳۲۲۷۸ http://www.asanpardakht.ir stock.ap@asanpardakht.ir تهران - حيابان خردمند - پلاک 69
توضیحات
نام سمت

حامد منصوري

مدیر عامل

يوسف منصوري

رئیس هیئت مدیره

مسعود جلالیان

نایب رئیس هیئت مدیره

حامد منصوري

عضو هیئت مدیره

محمدعلي گوگاني

عضو هیئت مدیره

عبدالله سلیمانی

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2

خبر های این شرکت