صنایع غذایی مهرشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات
  • تعداد 136 اتاق سرد با ظرفیت های متنوع از 50 تا 500 تن ، داشتن فضای سرپوشیده به مساحت 20000 متر مربع که به مشتریان جهت فعالیت هایی چون سورت و بسته بندی اختصاص داده می شود ، رعایت کلیه استاندارهای نگهداری .

 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۳۳۵۰۴۴۷۴-۰۲۶ http://www.m-fico.com/ Info@m-fico.com استان البرز، مهرشهر، فاز 4، بلوار گلها، شرکت صنایع غذایی مهرشهر.
توضیحات
نام سمت
مهدی زارعی پور رئیس هیات مدیره، عضو موظف
امین آرین مدیر عامل شرکت، عضو موظف
رامین شبانکاره عضو غیر موظف

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 گلوکوزان حقوقی 51
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 بنیاد مستضعفان حقوقی 48.99