صنایع غذایی مهرشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

شرکت صنایع غذایی مهرشهر یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سردخانه های کشور می باشد که در سال 1345 با نام سردخانه مهرشهر تاسیس شده و پس از انقلاب اسلامی در قالب موسسات خودگردان زیر نظر بنیاد مستضعفان اداره شده است. در پی تصمیم بنیاد جهت اداره واحدها در قالب شخصیت مستقل حقوقی (شرکت)، شرکت صنایع غذایی مهرشهر در تاریخ 1375/02/06 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 3462 مورخ 1375/02/06 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده است. پیرو انحلال شرکت انبارهای سرد کوثر (صددرصدمتعلق به بنیاد مستضعفان) در تاریخ 1383/07/09 داراییها و بدهیهای دو واحد سردخانه های کوثر و گرنکو به ارزش دفتری به شرکت صنایع غذائی مهرشهر منتقل شده است. شرکت صنایع غذایی مهرشهر در 3 واحد به مشتریان خدمات سردخانه ای بالای صفر ارائه می دهد که عبارتند از :

  • سردخانه مهرشهر (دفتر مرکزی) با ظرفیت 18000 تن و دارای 94 اتاق سرد واقع در استان البرز.

  • سردخانه کوثر با ظرفیت 3200 تن و دارای 18 اتاق سرد واقع در استان البرز.

  • سردخانه گرنکو با ظرفیت 3300 تن و دارای 24 اتاق سرد واقع در استان تهران.

این شرکت، با مجموع ظرفیت 24400 تن و 136 اتاق سرد، یکی از بزرگترین سردخانه های مستقر در استان های تهران و البرز بوده و در بین سردخانه های این دو استان مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۶۳۳۵۰۴۲۴۲ http://www.mehrsard.ir/ استان البرز، کرج، مهرشهر، فاز ۴، بلوار گلها - خانزاده، شرکت صنایع غذایی مهرشهر
توضیحات
نام سمت
رامین شبانکاره مدیر عامل و عضو هیات مدیره
مهدی قاسمی رئیس هیات مدیره
مروارید شجاعی عضو غیر موظف هیات مدیره
جعغر آقازاده قهرمانی عضو غیر موظف هیات مدیره
ابراهیم خشمن عضو غیر موظف هیات مدیره