تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات
توليد قند و شکر
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۵۷۲۵۷۹ http://shirvansugar.ir/ info@shirvansugar.ir تهران- بلوار کشاورز،بين خيابان کارگر و جمال زاده،نبش کوچه شهيد حمصيان،پلاک 121
توضیحات
نام سمت

سيد کريم سپهري

مدیر عامل

مجتبي معتمدي

رئیس هیئت مدیره

محمدحسين صالحي

نایب رئیس هیئت مدیره

نادر گيوچي زاده

عضو هیئت مدیره

سيد کريم سپهري

عضو هیئت مدیره

حميدرضا شاکري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12