بهنوش ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از ايجاد کارخانجات مالتسازي و مشتقات آن وانواع نوشابه هاي بدون الکل وشيشه سازي،قوطي سازي،ايجاد مزارع براي کشت جو و ساير محصولات کشــاورزي،بهره برداري از کارخانجات و مزارع مذکور.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۵۶۰۰۳ https://www.behnoushiran.com info@behnoushiran.com تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج خیابان شهید پوری ، پلاک 5
توضیحات
نام سمت

کاوس سليمي

مدیر عامل

مسعود غلامي

رئیس هیئت مدیره

کاوس سليمي

نایب رئیس هیئت مدیره

اژدر اژدري

عضو هیئت مدیره

پریا اسداللهی نیک

عضو هیئت مدیره

حامد نوري کلخوران

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4

خبر های این شرکت
  • پس از پیوستن پریا اسدالهی نیک به شرکت بهنوش ایران، رامین شریعت پناهی نیز به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت خود را در این شرکت آغاز کرد.