پتروشیمی غدیر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

نام محصولات تولیدی آن وینیل کلراید مونومر و پلی ونیل کلرایدربوده که در ساخت انواع لوله ها، شیلنگ ها، عایق های الکتریکی، چهارچوب درب و پنجره، کابینت و صنایع خودرروسازی و… کاربرد دارد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۷۹۱۰۰۰ http://www.GPC.ir info@gpc.ir تهران - شهرك غرب - خيابان دادمان - خيابان فخارمقدم - پلاك ۴ - ساختمان آريو برزن
توضیحات
نام سمت
وحيد نام نيک مدير عامل
غلامعلي اکوان رئيس هيات مديره
وحید نام نیک نائب رئيس هيات مديره

حسن عطائی نژاد

عضو هيات مديره

رضا نصراله زاده

عضو هيات مديره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین حقوقی 59.23
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
2 پتروشیمی بندر امام حقوقی 10

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2