بانک گردشگری (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

خدمات اینترنتی ، کارت های الکترونیک ، تلفن وموبایل بانک ، خدمات تجارت الکترونیک ، حساب های بانکی ، تسهیلات ، ضمانت نامه ها ، حساب و خدمات ارزی ، بانکداری اختصاصی ، بسته های ویژه ی صنوف ، اوراق بانکی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۳۹۵۰ http://www.tourismbank.ir/ cic23950@tourismbank.ir تهران- ابتدای خیابان سئول – ضلع شمال شرقی میدان شیخ بهایی -نبش خیابان ماهتاب – پلاک 45
توضیحات
مرتضی خامی مدیرعامل
رضا کامران نایب رییس هیئت مدیره
حسین ثابتی رییس هیئت مدیره
مسعود قرائتی عضو هیئت مدیره
سعید جمشیدی عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot