سرمایه گذاری توسعه معین ملت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی و تنظیم پرتفوی مناسب به‌ صورت مستقل و تخصصی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۰۳۷۹۸۴ http://www.mellatbroker.com info@mellatbroker.com تهران _ خیابان مسعود صابری _ خیابان پیروزان_ پلاک 14 _طبقه1
توضیحات
نام سمت

مهدی خسروی

مدیر عامل

احسن اله رادمهر

رئیس هیئت مدیره

امیررضا خسروی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی خسروی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1