پتروشیمی آبادان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید پی وی سی،دودسیل بنزن،سود سوز آور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۵۳۰۰۴ http://abadan-petro.com info@abadan-petro.com تهران - خیابان میرداماد - خیابان نفت شمالی - پلاک 6
توضیحات
نام سمت

محسن علوي عطا آبادي

مدیر عامل

محمدعلی موسوی

رئیس هیئت مدیره

محسن علوي عطا آبادي

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود قاسم نژاد

عضو هیئت مدیره

محسن کعب عمیر

عضو هیئت مدیره

سجاد زینلی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1