بیمه آسیا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام عمليات بيمه اي در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مرکزي ج.ا.ا -قبول و واگذاري بيمه هاي اتکائي در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بيمه مرکزي -سرمايه گذاري از محل سرمايه ، ذخاير و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه . -هر نوع عمليات شامل تاسيس شرکتهاي فرعي ، خريد و تملک سهام شرکتهاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۰۰۹۵۰ http://www.bimehasia.com/ info@asiainsurance.ir تهران-خیابان طالقانی- بین سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی- شماره 310
توضیحات
نام سمت

مسعود بادين 

مدیر عامل 

فضل اله معظمی

رییس هیات مدیره

مسعود بادين

نایب ریس هیات مدیره

مهدی شريفی

عضو هیات مدیره

بهروز ناظمی

عضو هیات مدیره

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

عضو هیات مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 دولت جمهوری اسلامی ایران حقوقی 19.52
2 پویافرازکیش حقوقی 19.6
3 موسسه صندوق بازنشستگي,وظيفه و از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها حقوقی 10.18
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
4 سرمایه گذاری ای .اف.جی.اچ کیش حقوقی 18.94
5 سرمایه گذاری توسعه معین ملت حقوقی 19.35

مدیران

مدیران سابق

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ
مسعود بادین مدیرعامل تا

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

آسیا

خبر های این شرکت