بیمه آسیا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

 

انجام عمليات بيمه اي در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مرکزي ج.ا.ا -قبول و واگذاري بيمه هاي اتکائي در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بيمه مرکزي -سرمايه گذاري از محل سرمايه ، ذخاير و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه . -هر نوع عمليات شامل تاسيس شرکتهاي فرعي ، خريد و تملک سهام شرکتهاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۰۰۹۵۰ http://www.bimehasia.com/ info@asiainsurance.ir تهران-خیابان طالقانی- بین سپهبد قرنی و استاد نجات اللهی- شماره 310
توضیحات
نام سمت

مسعود بادين

مدیر عامل

فضل اله معظمي

رئیس هیئت مدیره

مسعود بادين

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدي شريفي

عضو هیئت مدیره

بهروز ناظمي

عضو هیئت مدیره

محمد رضا عربي مزرعه شاهي

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 دولت جمهوری اسلامی ایران حقوقی 19.52
2 پویافرازکیش حقوقی 19.6
3 موسسه صندوق بازنشستگي,وظيفه و از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها حقوقی 10.18
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
4 سرمایه گذاری ای .اف.جی.اچ کیش حقوقی 18.94
5 سرمایه گذاری توسعه معین ملت حقوقی 19.35

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1