بیمه نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

بیمه آتش سوزی ، مسئولیت ، مهندسی وانرژی ، اشخاص انفرادی ، اتومبیل ، طرح های مخصوص ، باربری ، اشخاص گروهی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۳۰۴۷ http://www.novininsurance.com/ info@novininsurance.com تهران - بلوار ميرداماد - ميدان مادر - خيابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - نبش کوچه يكم - پلاك ۱۱
توضیحات
نام پرسنل  سمت
عیسی شهسوار خجسته نائب رییس هیات مدیره
نصرالله طهماسبی آشتیانی رییس هیات مدیره
رضا ایرانی تبار  عضو هیات مدیره
جواد گیوه چین عضو هیات مدیره
حسین کریم خان زند عضو هیات مدیره ومدیرعامل

 

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 نوید اندوخته بهداد

صورت مالی

نوین