بیمه نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

بیمه آتش سوزی ، مسئولیت ، مهندسی وانرژی ، اشخاص انفرادی ، اتومبیل ، طرح های مخصوص ، باربری ، اشخاص گروهی .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۲۳۰۴۷ http://www.novininsurance.com/ info@novininsurance.com تهران - بلوار ميرداماد - ميدان مادر - خيابان شهید سنجابی (بهروز سابق) - نبش کوچه يكم - پلاك ۱۱
توضیحات
نام پرسنل  سمت
عیسی شهسوار خجسته نائب رئیس هیئت مدیره
نصرالله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت مدیره
علی دهقانی  عضو هیئت مدیره
جواد گیوه چین عضو هیئت مدیره

 

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 نوید اندوخته بهداد

مدیران