سرآمد صنایع بهشهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۸۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بازرگانی بین المللی و داخلی

واردات کالاهای دارای تکنولوژی پیشرفته

صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۴۵۰۴۴۲۰ تهران، سعادت آباد، خیابان شهید شکرانی، بلوار شهید پاکنژاد، نبش آسمان چهارم شرقی، پلاک 1
توضیحات
نام سمت

شاهرخ شیوائی

مدیر عامل

مهدی ثامتی

رئیس هیئت مدیره

شاهرخ شیوائی 

نایب رئیس هیئت مدیره

معصومه ملا صالحی

عضو هیئت مدیره

اعظم چالاکی

عضو هیئت مدیره

مهدی صدقیانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9