زرین ذرت شاهرود

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید نشاسته و گلوکز از ذرت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۱۱۶۱۰ http://zarrinzorrat.com تهران خیابان ایرانشهر نرسیده به خیابان انقلاب جنب بانک ملی ایران پلاک 47 طبقه اول واحد 6
توضیحات
نام سمت

امیر مسعود جواهریان

مدیر عامل

محمدرضا شریفی

رئیس هیئت مدیره

حجت الله صحرادی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد سپهر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

18