قند نیشابور

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۸۳۶۸۰ http://www.neyshaboursugar.com/ info@neyshabursuger.ir تهران ، بلوار کشاورز ، روبروی بیمارستان پارس ، جنب بانک سرمایه ، پلاک 138 ، طبقه پنجم
توضیحات
نام سمت

عليرضا محمودي

مدیر عامل

مقداد بابائي

رئیس هیئت مدیره

عليرضا محمودي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد مهدي راستي ثاني

عضو هیئت مدیره

سجاد حسني

عضو هیئت مدیره

سعيد زارع

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15