به پخش

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توزیع تولیدات شرکت های تابعه ي شركت توسعه ي صنايع بهشهر ، همچون پاکسان، بهپاک و مارگارین

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۰۳۶۲۷۰ تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پلاک 172
توضیحات
نام سمت

مجید محسنی مجد

مدیر عامل

بهروز پور محمدی

رئیس هیئت مدیره

مجید محسنی مجد

نایب رئیس هیئت مدیره

کورش عبدلی

عضو هیئت مدیره

چنگیز نظامی‌وند چگینی

عضو هیئت مدیره

عباس پارسا سیرت

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2