سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۸۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۸۹۰۱ http://www.behshahrinvest.com info@behshahrinvest.com تهران-خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه خلیلی شهانقی، پلاک35
توضیحات
نام سمت

احسان وحیدی فرد

مدیر عامل

مهران باباپوران

رئیس هیئت مدیره

اسحان وحیدی فرد

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد صدرائی

عضو هیئت مدیره

سید مهدی آستانی

عضو هیئت مدیره

طاهره ملایی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

10

خبر های این شرکت