صنعتی بهپاک

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید مواد خوراکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۳۲۴۳۰ http://www.behpak.com/ info@behpak.com تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پایینتر از خیابان مطهری، خیابان 22، پلاک6
توضیحات
نام سمت

علیرضا شریفی

مدیر عامل

وحید خشاشعی ورنامخواستی

رئیس هیئت مدیره

مسعود نامی

نایب رئیس هیئت مدیره

علیرضا شریفی

عضو هیئت مدیره

سید قاسم نجفی تروجنی

عضو هیئت مدیره

قدرت رجبی ساروئی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

2