آلی شیمی قم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲,۰۲۰
خدمات و محصولات

تولید گلسیرین واسید چرب

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۴۵۶۲۴۷۰ تهران-جاده قدیم تهران قم-پانزده کیلومتر مانده به قم-شهرک صنعتی شکوهیه-بلوار آیت الله خامنه ای-نیلوفر 5-قطعه 37-38
توضیحات
نام سمت

کریم حاج نایبی

مدیر عامل

کرامت حسین پور

رئیس هیئت مدیره

کریم حاج نایبی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی اکبر اتباعی طبری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19