صنایع بهداشتی ساینا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید و پخش محصولات شوینده

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۰۴۴۵۴۰۶ http://sainaco.com/ تهران، بلوار تهرانسر، نرسیده به میدان کمال الملک، ساختمان 306، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

بهنام عزت نژاد

مدیر عامل

مجتبی افرندخلیل آباد

رئیس هیئت مدیره

بهنام عزت نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

علی خاتون فرد

عضو هیئت مدیره

رسول کارگرزاده

عضو هیئت مدیره

فضل الله افروشته

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

4