پاکسان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهيه وتوليد انواع مواد شوينده وپاک کننده ، محصولات بهداشتي و آرايشي ، کارهاي توليدي و بازرگاني ، سرمايه گذاري ، صادرات ، واردات و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي که بصورت مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با موضوع فعاليت شرکت باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۴۵۶۲۴۵۵ http://www.paxanco.com/ info@paxanco.com تهران، کیلومتر 8 بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)
توضیحات
نام سمت

بابک مصطفایی

مدیر عامل

امیرحمزه توسلی

رئیس هیئت مدیره

بابک مصطفایی

نایب رئیس هیئت مدیره

میلاد شمس

عضو هیئت مدیره

همايون باقري طادي

عضو هیئت مدیره

حبیب همدانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled

خبر های این شرکت