توسعه صنایع بهشهر (هولدینگ)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

هلدینگ سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۳۲۲۹۵۰ http://www.bidc.ir saham@bidc.ir تهران - خیابان قائم‌مقام فراهانی -پایین‌تر از خیابان مطهری -کوچه ۲۴ - پلاک ۸
توضیحات
نام سمت

سید محمد صادق الحسینی

مدیر عامل

ولی اله حاجی پور

رئیس هیئت مدیره

حبیب همدانی رجاء

نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمد صادق الحسینی

عضو هیئت مدیره

سیدجواد موسوی

عضو هیئت مدیره

سهراب حقیقی

عضو هیئت مدیره

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی حقوقی 43.3
2 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی 8.9
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری غدیر حقوقی 8.1
4 صندوق بازنشستگی کشوری حقوقی 3.8

شرکت های زیرمجموعه

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

ننننن

خبر های این شرکت