پتروشیمی پردیس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

احداث، راه اندازي و بهره برداري کارخانهجات صنعتي به منظور توليد، بازاريابي، فروش ، صدور محصولات پتروشيمي، ذخيره و صادرات و تبديل کليه مواد پتروشيمي و پتروشيمايي و فرآورده هاي فرعي و مشتقات ذيربط

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۰۳۴۹۳ http://www.paupc.ir/ info@paupc.com تهران-خیابان ملاصدرا، خیابان شيخ بهايي شمالي، كوچه عرفي شيرازي، پلاک ۷
توضیحات
نام سمت

حسن ذوالفقاری

مدیر عامل

عباس کفاش طهراني

رئیس هیئت مدیره

اسدالله خوش لسان

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن ذوالفقاری

عضو هیئت مدیره

حميد رضا نبي زاده گنگرج

عضو هیئت مدیره

جمشيد محمدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

Untitled