صنایع پتروشیمی تخت جمشید

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۸۸۶۶۲۰۵۴ -۰۲۱ http://tjpc.ir/ Info@tjpc.ir تهران، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، شماره ۳۸ ، طبقه ۴
توضیحات
نام سمت
مهندس پرویز حمیدی مدیر عامل
مهندس محمد زحمتکش مدیر منابع انسانی
مهندس فریبا اسکندری مدیر بازرگانی
 مهندس محمدرضا اکبری رئیس مجتمع
فرهاد نقدی مدیر مالی
سهیل سلیمانی نسب مدیر امور حقوقی و پیمانه

 

صورت مالی

takhte jamshid

خبر های این شرکت