داروسازی اکسیر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع دارو هاي انساني ، حيواني، فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي و شير خشک و غذاي کودک و صنايع جنبي بمنظور تهيه،توليد،بسته بندي،توزيع،فروش،واردات و صادرات انواع اقلام فوق و مواد اوليه مربوط به آن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۸۶۸۹۴ http://www.exir.co.ir/ info@exir.co.ir تهران کيلومتر 18 جاده مخصوص کرج خيابان داروپخش شرکت کارخانجات داروپخش درب شماره 2
توضیحات
نام سمت

محسن کردي

مدیر عامل

غلامرضا معتمدي

رئیس هیئت مدیره

هاشم جارياني

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد گل محمدي ظهوري

عضو هیئت مدیره

محسن کردي

عضو هیئت مدیره

علي مقدسي راد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2

خبر های این شرکت