داروسازی کاسپین تامین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات دارویی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۸۹۵ http://www.caspiantamin.com/ info@caspiantamin.com تهران، ميدان فاطمی، خيابان بيستون، پلاک 1، شركت داروسازي كاسپين تامين
توضیحات
نام سمت

افشين وهاب زاده

مدیر عامل

کامبيز گيلاني

رئیس هیئت مدیره

افشين وهاب زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

مجيد صديقي

عضو هیئت مدیره

حجت کاظمي

عضو هیئت مدیره

بهزاد شکوري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7

خبر های این شرکت