داروسازی ابوریحان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۸۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

مطالعه براي ايجاد و تاسيس کارخانجات توليد مواد اوليه داروئي و تاسيس کارخانجات ساخت و بسته بندي مواد داروئي و شيميائي ، تهيه و تدارک و واردات مواد اوليه ، ماشين آلات صنعتي و قطعات يدکي مورد نياز ، فروش و صدور محصولات ، سرمايه گذاري در شرکتهاي توليدي و توزيع مواد داروئي و شيميائي و کليه عملياتي که بطور مستقيم و يا غير مستقيم به موضوع شرکت بستگي داشته باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۷۷۰۷۱۷۳ http://aburaihan.com info@aburaihan.com تهران - سه راه تهران پارس - ابتداي خيابان آيت الله خوشوقت - پلاک 1
توضیحات
نام سمت

پيام سيفي

مدیر عامل

فرشاد هاشميان

رئیس هیئت مدیره

پيام سيفي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا تقيان نجف آبادي

عضو هیئت مدیره

حميدرضا موسوي

عضو هیئت مدیره

منصور محمدي زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9

خبر های این شرکت