آنتی بیوتیک سازی ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۶۲,۹۰۰
خدمات و محصولات

تولید مواد اولیه دارویی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۶۲۹۷۸ http://www.asico.org info@asico.org تهران - میدان فاطمی (جهاد) - خیابان بیستون - پلاک 1 طبقه 2
توضیحات
نام سمت

احمد موسوی

مدیر عامل

علی فرهادپور

رئیس هیئت مدیره

احمد موسوی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی احمدی لیوانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4