اوزان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تهیه و تامین، بازاریابی، فروش و توزیع تجهیزات پزشکی (های – تک، نیمه سرمایه ای و سرمایه ای) و تهیه و توزیع اقلام مصرفی بیمارستانی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۰۴۶۹۰ http://www.owzan.com info@owzan.com تهران- خیابان کریمخان- خیابان استاد نجات اللهی جنوبی- پلاک 277
توضیحات
نام سمت

سعیدرضا رحم دار

مدیر عامل

علیرضا موحدی

رئیس هیئت مدیره

سعیدرضا رحم دار

نایب رئیس هیئت مدیره

علی ارم

عضو هیئت مدیره

محمدرضا انصاری

عضو هیئت مدیره

علیرضا برقی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8