پخش هجرت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

واردات، توزیع و فروش کالای دارویی، آزمایشگاهی و بهداشتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۴۶۱۰۹۱ http://www.hejratco.com info@hejratco.com تهران، خیابان طالقانی غربی، نبش خیابان فریمان، پلاک 556
توضیحات
نام سمت

مسعود بهرامی نوید

مدیر عامل

علی حسینی

رئیس هیئت مدیره

محمدمهدی نکونام

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود بهرامی نوید

عضو هیئت مدیره

علی کائیدی

عضو هیئت مدیره

سعيد سعيدي نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6

خبر های این شرکت