سرمایه گذاری دارویی تامین (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۵۳۹۱۱۱ http://www.tpicoholding.com/ info@tpico.ir تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره 81
توضیحات
نام سمت

محمد رضواني فر

مدیر عامل

محمدرضا شمس اردکاني

رئیس هیئت مدیره

محمد رضواني فر

نایب رئیس هیئت مدیره

عليرضا تحسيري

عضو هیئت مدیره

محمدرضا سعيدي

عضو هیئت مدیره

سيد طه هاشمي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

010