سرمایه گذاری صدر تامین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

یکی از هلدینگ های تخصصی در حوزه صنایع کاشی وسرامیک

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۲۱۹۱۸۰ https://www.stic.ir/ تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی کوچه خاکزاد شماره 21
توضیحات
نام   سمت

غلامرضا سليماني

  مدیر عامل

سعید عبودی 

  رئیس هیئت مدیره

حمزه وکیلی

  عضو هیئت مدیره

شایان نقی زاده باقی

 

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2

خبر های این شرکت