زامیاد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۵۲۹,۸۹۲
خدمات و محصولات

تولید خودروهای تجاری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل تجاری كشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۲۲۹۲۹ http://www.zamyad.co.ir/ info@zamyad.co.ir كيلومتر ۱۶ جاده قديم كرج ، بعد از بلوار گلستانك ، پلاك ۵۵۵ ، معاونت فروش و خدمات پس از فروش شركت زامياد
توضیحات
نام پرسنل سمت
محمد زارع پور اشکذري مدیر عامل
علي شيخ زاده رئیس هیئت مدیره

محمد زارع پور اشکذري

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد تقي چراغي

عضو هیئت مدیره

فرزاد غزائي

عضو هیئت مدیره
حسين هشترودی محمودی عضو هیئت مدیره

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

07