زامیاد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۵۲۹,۸۹۲
خدمات و محصولات

تولید خودروهای تجاری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل تجاری كشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۲۲۹۱۱-۲۰ http://www.zamyad.co.ir/ info@zamyad.co.ir آدرس: تهران ، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج ، شرکت زامیاد صندوق پستی: ۱۳۱۸۵/۹۴۳ کدپستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۴۱ نمابر: ‌۴۴۹۲۲۰۱۲ -۰۲۱/ آدرس معاونت فروش و خدمات پس از فروش: تهران ، كيلومتر ۱۶ جاده قديم كرج ، بعد از بلوار گلستانك ، پلاك ۵۵۵ ، معاونت فروش و خدمات پس از فروش
توضیحات
نام پرسنل سمت
بهروز غفاری مدیر عامل
بهزاد پناهی لزرجانی رییس هیات مدیره
بهروز غفاری نایب رییس هیات مدیره

مرتضی منتظر المهدی

عضو هیات مدیره

سید محمد آزرم سا

عضو هیات مدیره
حسين هشترودی محمودی عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

زامیاد

خبر های این شرکت
  • شرکت زامیاد اعلام کرد که با توجه به صدور مجوزهای مربوطه برای شماره گذاری وانت های زامیاد از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، شماره گذاری این خودروها در روزهای آتی آغاز خواهد شد.