گروه سایپا (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۴۱۹۶۵۵۰-۵ (۰۲۱) http://www.saipacorp.com تهران - كيلومتر 15 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - شركت سايپا
توضیحات
معصوم نجفیان رییس هیات مدیره
سید جواد سلیمانی مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره
حمیدرضا رستگار عضو هیات مدیره
علی شیخ زاده عضو هیات مدیره
علی اکبر رضایی عضو هیات مدیره

 

سهام داران اصلی شرکت

ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
1 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) حقوقی 15.9
2 موسسه صندوق حمايت وبازنشستگی كاركنان فولاد حقوقی 17.3
ردیف سهامدار نوع میزان سهام (درصد)
3 سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا حقوقی 15.27
4 پیشگامان بازرگانی ستاره تابان حقوقی 10.6

شرکت های زیرمجموعه

مدیران

صورت مالی

سایپا

خبر های این شرکت