بانک تجارت (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷
خدمات و محصولات

بانکداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۰۴۱ http://www.tejaratbank.ir/ info@tejaratbank.ir تهران - خیابان آبت اله طالقانی - نبش خیابان شهید استاد نجات الهی - پ 130.
توضیحات
نام سمت

رضا دولت آبادي

مدیر عامل

عليرضا حاجعلي

رئیس هیئت مدیره

اميرمسعود رزازان

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا دولت آبادي

عضو هیئت مدیره

عباس اشرف نژاد

عضو هیئت مدیره

علي کي لاني

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

مدیران

مدیران سابق

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ
محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل تا

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

06

خبر های این شرکت