بانک تجارت (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷
خدمات و محصولات

بانکداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۰۴۱ http://www.tejaratbank.ir/ info@tejaratbank.ir تهران - خیابان آبت اله طالقانی - نبش خیابان شهید استاد نجات الهی - پ 247.
توضیحات
نام سمت

رضا دولت آبادی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

اميرمسعود رزازان

رییس هیات مدیره

علی کی لانی

 نایب رییس هیات مدیره

عباس اشرف نژاد

عضو هیات مدیره

مرتضی ترک تبریزی

عضو هیات مدیره

شرکت های زیرمجموعه

مدیران

مدیران سابق

نام و نام خانوادگی سمت تاریخ
محمد ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل تا

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

تجارت

خبر های این شرکت